S nama do novog Doma

Lista nekretnina

280.000 EUR
 • 4.524,00m2
 • Vrsta: Građevinsko zemljište
 • Namjena: Stambena
125.000 EUR
 • 170,00m2
 • Broj kupaona: 3
 • Broj soba: 5
6.000 EUR
 • 4.399,20m2
 • Vrsta: građevinsko
 • Namjena: stambeno
35.680 EUR
 • 7.135,20m2
 • Vrsta: građevinsko
 • Namjena: rekreativna i športska namjena
90.000 EUR
 • 222,56m2
 • Broj kupaona: 2
 • Broj soba: 7
50.000 EUR
 • 133,00m2
 • Broj kupaona: 2
 • Broj soba: 8
15.000 EUR
 • 529,00m2
 • Vrsta: Građevinsko zemljište
76.000 EUR
 • 62,48m2
 • Broj soba: 3
 • Broj kupaona: 1