S nama do novog Doma

Lista nekretnina

20.000 EUR
 • 2.186,00m2
 • Vrsta: Građevinsko zemljište
 • Namjena: Stambena namjena
20.000 EUR
 • 538,00m2
 • Vrsta: Građevinsko zemljište
 • Namjena: Stambena namjena
55.000 EUR
 • 2.448,00m2
 • Vrsta: Građevinsko zemljište
 • Namjena: Stambena
235.000 EUR
 • 172,54m2
 • Broj kupaona: 2
 • Broj soba: 6
45 EUR
 • 2.152,00m2
 • Vrsta: građevinsko
 • Namjena: stambena (PO+PR+PK)
64.000 EUR
 • 69,68m2
 • Broj soba: 2
 • Broj kupaona: 1
99.000 EUR
 • 201,00m2
 • Broj kupaona: 1
 • Broj soba: 4